Què volem?

La INICIATIVA

La iniciativa sorgeix per la experiència vital d’uns pares que van haver de canviar de col·legi a la seva filla degut a l’assetjament reiterat que estava rebent.

Durant el procés i vivència que tingueren, van començar a rebre “inputs” d’altres pares del col·legi on estaven, que demanaven assessorament i informació d’on i com poder fer els passos per afrontar els tràmits que havíen fet ells.

Això va fer palès la gran necessitat existent d’acompanyament en la gestió en temes emocionals.

Sabem que les eines per poder ajudar en situacions similars hi són, però entenem que el problema és, potser, que la gent no les coneix prou bé i que en general no sabem com i què fer per gestionar-ho.

D’aquesta experiència neix la idea de crear una Associació per poder recolzar a les famílies que es trobin en aquest tipus de situacions i ajudar-les perquè puguin enfrontar-ho de manera oberta i diligent.

En aquest projecte anem de la mà conjuntament amb l’escola Jacint Verdaguer de Castelldefels,on està escolaritzada actualment la filla d’aquests pares.

L'OBJECTIU

L’objectiu és molt clar:

Poder ajudar amb diligencia i visibilitat totes les famílies que necessitin ajut, tant per detectar com per gestionar l’assetjament dels menors, dins i/o fora de l’escola.

Pretenem gestionar la dinamització per conscienciar i responsabilitzar sobre l’assetjament.

Aquesta conscienciació engloba tant a famílies, col·legis, instituts, institucions i tots els sectors implicats en la gestió de l’educació i formació dels nens i nenes.

El nostre missatge vol ser del tot constructiu i motivador, exempt de drama però totalment fidel a la realitat.

Proposem un protocol de mobilització en cadena, implicant amb immediatesa als responsables de les diferents institucions responsables d’actuar.

Transformar la realitat per evitar patologies i disfuncions emocionals i psicològiques dels afectats, nens i famílies que posen en perill el seu desenvolupament natural i armoniós d’una vida en creixement.

A la fi, el que volem tots és que els nostres fills creixin feliços.