Associació d’acompanyament familiar per a l’assetjament infantil

La iniciativa sorgeix per la experiència vital d’uns pares que van haver de canviar de col·legi a la seva filla degut a l’assetjament reiterat que estava rebent.

Vols estar en contacte amb nosaltres?

Crearem tallers i promourem l'ajut a les famílies.

Col·labora

Qualsevol ajuda és benvinguda

Volem donar la màxima difusió possible perquè tothom prengui consciència de les passes que cal seguir en una situació d’assetjament infantil.
Per això necessitem recursos per a fer elements de publicitat, tallers i/o conferències amb l’objectiu de fer arribar a tothom el nostre missatge.

COL·LABORA ara fent un ingrés al compte de l’Associació BRILLA

Estem molt contents de tenir grans

Patrocinadors i Col·laboradors